Nabór na stanowisko Starszy ratownik

DYREKTOR PARKU WODNEGO W HAJNÓWCE

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi:

STARSZEGO RATOWNIKA

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:
1) wykształcenie średnie,
2) ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz posiadanie
tytułu ratownika wodnego,
3) przynajmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku ratownika wodnego,
4) odpowiedzialność i doskonała organizacja pracy,
5) bardzo dobry stan zdrowia,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw
publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
2) zdolność do szybkiego podejmowania decyzji i zaangażowanie w powierzone
obowiązki służbowe,
3) dyspozycyjność i samodzielność,
4) odporność na stres,
5) wysoki poziom kultury osobistej,
6) lojalność, uczciwość, sumienność, obowiązkowość.

III. Zakres obowiązków na stanowisku, m.in.:
1) organizowanie pracy oraz nadzór nad pracownikami w dziale ratowniczym,
2) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wyznaczanie zadań
pracownikom w czasie ich trwania,
3) stałe obserwowanie akwenu i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał
wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
4) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób
korzystających z obiektu,
5) dopilnowanie przestrzegania zasad higieny przez korzystających z pływalni,
6) dopilnowanie zgodnego z regulaminem korzystania ze wszystkich urządzeń
basenowych i rekreacyjnych,
7 stałe utrzymywanie sprawności i podnoszenie własnych kwalifikacji.

IV. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat,
2) CV,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe,
4) oświadczenie kandydata w LM lub CV o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.


V. Wymienione wyżej dokumenty należy składać w sekretariacie Parku Wodnego w Hajnowce, ul. 3 Maja 50 w terminie do 17 czerwca 2016 r.


List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.


Dyrektor Parku Wodnego w Hajnówce
Mirosław Chilimoniuk

Kula

Aqua Fitness

Aqua Zumba

Zdrowy kręgosłup

Wyderki

• Sauna sucha i łaźnia parowa
• Tężnia solankowa
• Salon SPA
• bezprzewodowym dostępem do internetu
• Basen sportowy - 25m, 6 torów
• Basen rekreacyjny z atrakcjami
- masaże ścienne
- dwa tory do nauki pływania
- zjeżdżalnia duża zewnętrzna 132m
- przeciwprąd
- kula wywołująca falę
- gejzer podwodny
- urządzenia do masażu karku
- sztuczna rzeka
- basen jacuzzi
Tężnia

HONORUJEMY

KARTĘ DUŻEJ RODZINY HAJNOWSKIEJ

KARTĘ OGÓLNOPOLSKĄ

Karta dużej rodziny

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

TU ZAPŁACISZ KARTĄ
visa
maestromastercard
 

Logo Hlogo OSiRlogo kineticalogo fitprofitlogo fitsport malelogo benefitOK SYSTEM logo RGB podstawowe kolorlogo dotyknaturylogo wrota lasuMPR plakietka CMYKRealizujemy stypendiaPowierzchnie reklamowePrzyjazny maluchomdietaRodzinne miejscelogo fabrykas

 

 

stat4u